Denné osvetlenie

DENNÉ OSVETLENIE NAVRHOVANÝCH NEOBYTNÝCH PRIESTOROV

Podľa požiadaviek uvedených v STN 73 0580 – 1 Denné osvetlenie budov, je v miestnostiach s bočným osvetlením požadovaná minimálna hodnota činiteľa dennej osvetlenosti emin = 1,5 %, v priestore s trvalým pobytom ľudí. Priestorom s trvalým pobytom ľudí sa v danom prípade rozumejú plochy miestností, na ktorých sú umiestnené trvalé pracovné miesta. V prípade, ak je priestor osvetlený horným osvetlením resp. kombinovaným osvetlením (bočné a horné) a podiel horného osvetlenia na priemernej hodnote činiteľa dennej osvetlenosti je najmenej jedna polovica, požadované je aj dodržanie priemernej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti v uvedenom priestore najmenšou hodnotou em = 3%.

 

DENNÉ OSVETLENIE NAVRHOVANÝCH OBYTNÝCH PRIESTOROV

Úroveň denného osvetlenia v obytných miestnostiach bytov, v budovách na bývanie, stanovuje STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov – časť 2 – denné osvetlenie budov na bývanie. Priame denné osvetlenie musia mať všetky obytné miestnosti, vrátane kuchyne s podlahovou plochou viac ako 12 m2. V obytných miestnostiach, v ktorých sa nepožaduje podľa čl. 3.9 STN 73 0580-1 splnenie priemernej hodnoty činiteľa dennej osvetlenosti, musí byť v dvoch kontrolných bodoch v polovici hĺbky miestnosti, ktoré sú vzdialené 1 m od vnútorných povrchov bočných stien, hodnota činiteľa dennej osvetlenosti najmenej 0,75 % a priemerná hodnota činiteľa dennej osvetlenosti z obidvoch týchto bodov najmenej 0,90 %. Kontrolné body sú vzdialené od vnútorného povrchu steny s oknom najviac 3,0 m.