FAQ - často kladené otázky

Zatienenie preslnenia v tomto prípade vzhľadom na polohu oboch stavieb hodnotiť nie je potrebné, ale zatienenie denného osvetlenia posudzujeme aj v priestoroch, ktoré sú orientované výlučne na sever. Jeho argument môže byť oprávnený, závisí od vzájomnej vzdialenosti stavieb a výšky nadstavby.

Odstup rodinných domov 7 m nezaručuje automaticky splnenie svetlotechnických podmienok. V praxi môžu nastať podmienky, kedy aj pri dodržaní tohto odstupu bude ekvivalentný uhol zatienenia denného osvetlenia v susednom rodinnom dome prekročený. Napríklad pri 3-podlažnom dome a ešte kombinácii šikmého svahu je veľká pravdepodobnosť prekročenia maximálneho limitu.

Výsledkom svetlotechnického posudku tienenia stromov na hodnotiaci priestor alebo priestory nebýva priamo výrub, ale spravidla preriedenie hustoty konárov stromov tak, aby sa tieniaci účinok dostal na prijateľnú úroveň. Samotný výrub stromu by mal určiť odborník na dendrológiu, ktorý sa tak môže rozhodnúť na základe svetlotechnikcého posudku.

Je to možné ak apartmán vznikol pôvodne z dôvodu nedostatku parkovacích miest, alebo z dodržania funkčných podielov využitia územia. Ak vznikol ako výsledok nepreslnených priestorov, tak nie.

Pre stanovenie cenovej ponuky a termínu je potrebné zaslať podklady na mail.

Svetlotechnický posudok je možné vypracovať na základe digitálne dodaných podkladov na mail, ktoré obsahujú:

a) architektúru navrhovanej stavby (situácia, pôdorysy podlaží, strechy, rez, pohľady).

b) fotodokumentáciu okolia stavby

c) prípadne geodetické zameranie okolia

d) objednávku

Ak by sa priestor nachádzal pod strechou, je možné svetlíkom vhodného rozmeru docieliť preslnenie z hora. Inak nie.

Nie. Každý obytný priestor musí mať priame denné osvetlenie. Svetlovody z praktického významu môžu iba orientačne osvetliť neobytné miestnosti ako chodby a pod.

Prakticky takmer nie. Zvýši sa úroveň denného osvetlenia na podlahe, ale na hodnotiacej rovine, ktorá je stanovená na úroveň 0,85 m nad podlahou, má význam iba zníženie parapetu na túto úroveň.

Nie, naša legislatíva háji záujmy iba preistorov v budovách. Jedinou vonkajšou plochou, ktorá je legislatívne hájená z hľadiska preslnenia je ihrisko materskej školy. V tomto zmysle nie je ani ochrana slnenčných kolektorov, alebo fotovoltaických panelov.