Osvedčenie

Ing. arch. Martin Záhorský

Autorizovaný stavebný inžinier.

Svetlotechnikou sa zaoberám od roku 2005. Teší ma, že svojou prácou prispievam k vytvoreniu zdravších priestorov, či už v budovách pre bývanie, alebo na pracoviskách. Denné osvetlenie vnímam ako dôležitý článok prostredia budov, ktorý výrazne prispieva k pohode jej užívateľov. Prácu vykonávam vždy profesionálne, či ide o jednoduchú stavbu rodinného domu mladých ľudí, alebo o súbor viacerých objektov developera.

Kontaktujte ma

ARCHIZA, spol. s r.o.

Ing. arch. Martin Záhorský

IČO: 46540539

DIČ: 2023472803

Orechová 10, 900 26 Slovenský Grob