Praktické príklady

1. Preslnenie nepriaznivo orientovanej fasády

2. Úprava tvaru balkónov pri zatienení protiľahlou prekážkou
3. Úprava zábradlia atiky

4. Zmena podlažia bez preslnenia na bytové

5. Príklad plošného usporiadania bytov pri nepriaznivej orientacií
6. Príklad plošného usporiadanie bytov pri sekciovej radovej

7. Príklad plošného usporiadania bytov pri nepriaznivejšej orientácií

8. Zvýšenie objemu navrhovanej stavby pri zachovaní
9. Príklad optimalizácie posunu osvetľovacieho otvoru

10. Príklad optimalizácie tvaru balkónov